Privacybeleid

Christelijke Gereformeerde Kerk Haamstede

Privacyverklaring Christelijke Gereformeerde Kerk Haamstede

De Christelijke Gereformeerde Kerk Haamstede (CGK Haamstede) - behorende bij het landelijke verband van Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland - verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

• de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

CGK Haamstede houdt een ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zijdelings met de CGK Haamstede te maken hebben, maar geen lid zijn.

CGK Haamstede is een dynamische geloofsgemeenschap, geworteld in de gereformeerde traditie. Wij geloven dat de kerk een gemeenschap is van volgelingen van Jezus Christus.

Het werk van CGK Haamstede wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van onze kerk en ons kerkverband, het naar elkaar omzien in de gemeente, u gericht te kunnen informeren over onze activiteiten en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of beveiligde omgeving op de website wanneer u zich aanmeldt.

Wij vragen u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Persoonsgegevens en financiële data worden verzameld om uitvoering te geven aan het lidmaatschap aan onze gemeente. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

CGK Haamstede beschikt over de ANBI-status.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie van CGK Haamstede via de scriba van de kerk: info@cgkhaamstede.nl

CGK Haamstede is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van CGK Haamstede: Weeldeweg 30 4328 NC Burgh-Haamstede.

E-mail

Wanneer u als lid of gastlid uw e-mailadres aan CGK Haamstede hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u zich afmelden van de beveiligde website omgeving?  Dan kunt u zich op elk moment via het intranet afmelden op de pagina ‘mijn gegevens’.

Contact met leden, donateurs en relaties

CGK Haamstede informeert haar leden over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en / of sociale media.

Bezoek aan onze website

CGK Haamstede gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

CGK Haamstede heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

CGK Haamstede houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

CGK Haamstede
t.a.v. J. M. Stouten
Weeldeweg 30
4328 NC Burgh-Haamstede
0111-416471

 

Privacy beleid  Christelijk Gereformeerde Kerk Haamstede. Versie: 06-07-2018.