Windkracht 8

Sinds Pinksteren 1997 is er een hartelijk samenwerkingsverband gegroeid onder de missionaire naam "Windkracht 8". Aangeraakt door Gods Geest waait er een frisse wind door de kerken van de Westhoek van Schouwen. Samen vormen deze kerken een veelkleurig palet, waarbij iedere kerk een eigen identiteit heeft. Gezamenlijk proberen de zeven kerken een gastvrije gemeente van Christus te zijn in een aantrekkelijke omgeving met een mooie natuur.

Het doel van de "Windkracht 8" werkgroep is:
'De kerken op aansprekende wijze presenteren in de naaste omgeving'.

U kunt meer informatie vinden op de de website van Windracht 8.